E-learning PPE expert advisor

Advisering hand- en armbescherming

Zowel als fabrikant als distributeur van PBM wil je dat de juiste handschoen bij de juiste gebruikers terechtkomt. Dit voorkomt restrisico's, het verhoogt de productiviteit. Je wordt als expert in de handbescherming erkent. 

Waarom hand- en armbescherming?

Je wordt geacht je klant goed te begeleiden in zijn keuze voor handbescherming. Deze module maakt je wegwijs in de wereld van handbescherming en de begeleiding van je klanten/prospecten in zijn zoektocht om het restrisico af te dekken.

Handen zijn één van de belangrijkste ‘gereedschappen’ van het lichaam om mee te werken. De kans om de handen te verwonden is dan ook het grootst (35%). De gemiddelde kosten van een ‘handongeval’ zijn maar liefst 300 euro per dag. 

Voor wie is de module?
Voor nieuwe medewerkers, of voor deskundigen die een opfriscursus kunnen gebruiken.

Wat ga je leren?
In deze e-learning leer je de belangrijkste aandachtspunten om een juist advies te kunnen verlenen voor handbeschermingsmiddelen. Deze module is volledig "neutraal", algemeen vakjargon is de rode draad. 


Advisering voetbescherming

Of je nu als fabrikant of als distributeur werkt, je klant verwacht dat je het correcte advies verleent wanneer het op voetbescherming aankomst. Een correct advies helpt restrisico's af te dekken, het helpt klachten te voorkomen. Je wordt als expert in de voetbescherming erkent. 

Waarom voetbescherming?
De nood aan voetbescherming is groot, het aanbod ook. Klanten gaan daarom advies inwinnen, zij verwachten van hun PBM-leveranciers een goede en ook verantwoorde begeleiding in hun zoektocht te krijgen. 

Voor wie is de module?
Voor nieuwe medewerkers, of voor deskundigen die een opfriscursus kunnen gebruiken

Wat ga je leren?
Een correct advies start met de nodige productkennis alsook de bijhorende wettelijke verplichtingen. 


Advisering Wet- en regelgeving PBM

Weet hoe een PBM tot stand komt. Weet welke verplichtingen uw klant heeft wanneer het op restrisico's aankomt. 

Waarom Wet- en regelgeving PBM?
Om de klant goed te kunnen adviseren bij de aankoop of het gebruik van PBM moet je niet alleen op de hoogte zijn van de PBM-productwetgeving. Uw klanten worden dagdagelijks geconfronteerd met hun verplichtingen rond het welzijn op het werk.

In deze cursus komen deze 2 regelgevingen uitgebreid aan bod. De vertaling van de "Europese welzijnswet" wordt tevens vertaald in de Belgische en Nederlandse welzijnswetgeving die onderling kunnen verschillen. Hoe dit mogelijk is, wordt ook in deze cursus uitgelegd. 

Voor wie is de module?
Voor nieuwe medewerkers, of voor deskundigen die een opfriscursus kunnen gebruiken.

Wat ga je leren?
In deze e-learning leer je de belangrijkste aandachtspunten om je klant goed te kunnen informeren over wet- en regelgeving. 


Info en prijzen

Alle e-learning-modules komen tot stand door de samenwerking tussen VVGW (Vereniging Veilig en Gezond op het Werk) en Febelsafe (Belgische beroepsfederatie van fabrikanten, distributeurs, dienstverleners en de professionele eindgebruiker inzake veiligheid en welzijn).  
Voor de opvolging wordt samengewerkt met Instituut CEC. Instituut CEC is een erkend exameninstituut op het werkgebied ‘veiligheid, kwaliteit en milieu’.

Prijzen:

  • Voor VVGW- of Febelsafe-leden: € 175,- (excl. BTW);
    bij afname van meerdere modules wordt extra korting toegekend.
  • Niet-leden € 300,-

Hoe gaat alles in zijn werk ?

U schrijft zich in voor de module(s) naar keuze. Dit kan via de website van Instituut CEC. 

Na betaling van de factuur ontvangt u inlogcodes die 2 maanden geldig zijn. U hebt dus 2 maanden de tijd om te starten met de gekozen module.

Na het inloggen in de e-learning portal heeft u 2 maanden de tijd om de e-learningmodule af te ronden.

Als u geslaagd bent voor de toets, ontvangt u na het doorsturen van uw foto, uw certificaat (pasje) dat gedurende 3 jaar geldig is. Zonder foto wordt er geen pasje aangemaakt.