Vlamvertragende kledij moet na het wassen een finish (= chemische) behandeling krijgen om zijn brandvertragende eigenschap te houden.

Een fabel of realiteit? Dit is een fabel. Maar er kan wel finish nodig zijn indien deze kledij ook ingezet wordt voor een ander risico en deze functie een finish vereist. Waarom?

Niet voor niets verplicht de wetgever om een degelijke risicoanalyse (RIE) van de werkplek te maken. Dit is nu eenmaal het allerbelangrijkste startpunt om duidelijk een beeld te krijgen van het risico/de risico’s en het type kledij/grondstoffen/PBM dat ingezet moet worden om dit risico af te dekken. Het door elkaar halen van de risico’s en de bijhorende preventieve nabehandelingen bij onderhoud van kledij kan ernstige gevolgen hebben voor de drager van dit persoonlijk beschermingsmiddel (PBM).

Lees meer...

Gezondheid, aanpassingen omwille van de lichaamsbouw, persoons- of bedrijfsidentificatie, naambekendheid zijn allemaal redenen om een PBM aan te passen. Gegrond zijn ze zeker... maar zijn ze ook onschuldig.

Aanpassingen aan een PBM, hoe klein ook mogen niet zomaar door gelijk wie en op gelijk welke manier uitgevoerd worden? 
Wat zegt de wetgeving hieromtrent voor de fabrikanten?  Voor een andere marktdeelnemer?  Voor de werkgever? 

Lees meer...