De Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)-sector trekt aan de alarmbel !

Het COVID-19 virus is ondertussen wereldwijd verspreid. Europese lidstaten nemen allerlei maatregelen, met een grote impact tot gevolg voor diverse sectoren.

Niettegenstaande alle goede bedoelingen deint de impact van deze maatregelen veel verder uit dan oorspronkelijk door de Europese overheden ingeschat.

Door in diverse Europese landen PBM (mondmaskers, beschermende handschoenen, veiligheidsbrillen,…) en/of medische hulpmiddelen op te eisen of hiervoor een uitvoerverbod in te stellen met als doel de eigen nationale medische sector te garanderen dat de PBM voor de medische staf beschikbaar zijn, heeft als gevolg dat deze producten niet verder beschikbaar zijn voor andere sectoren en Europese landen.

Want de ‘opgeëiste’ PBM moeten bij de fabrikanten, distributeurs of logistieke centra “op voorraad’ gehouden worden of de sterk geslonken voorraden geraken niet meer aangevuld.

Dit verplicht op voorraad houden of uitvoerverbod kan verregaande medische en economische gevolgen voor iedereen in Europa hebben, namelijk:

  • Diverse PBM worden ‘opgeëist’, maar zullen nooit door medisch personeel ingezet worden omwille van design, ontwerp, kenmerken of doodeenvoudig het afnemen van het risico, éénmaal het virus onder controle is.
  • In tussentijd zullen de PBM niet langer voor werknemers in andere sectoren beschikbaar zijn, wat contraproductief is en hierdoor de veiligheid en gezondheid van die werknemers in gevaar gebracht worden.
  • De stormloop door bedrijven om zich hiervoor te wapenen, doet de minimale beschikbaarheid nog verder slinken.
  • Tijdelijk economische werkloosheid zal ingeroepen moeten worden door diverse sectoren (die in principe niet betrokken zouden moeten zijn), doodeenvoudig omdat de noodzakelijke PBM om “veilig te werken” niet meer beschikbaar zal zijn.
  • Door het exportverbod dat bepaalde Europese lidstaten nationaal wettelijk afdwingen, drogen de Belgische voorraden nu reeds op tot 98%.

 

Daarom vraagt Febelsafe dat de werking van de wereldmarkt hersteld wordt.

  • Dat beperkingen op de handel in PBM die niet relevant zijn voor de COVID-19-crisis onmiddellijk gestopt worden.
  • Dat de limieten voor de handel in PBM die relevant zijn voor het COVID-19-virus ook moeten worden beperkt tot het waarborgen dat de gezondheidswerkers toegang hebben tot de producten (bijvoorbeeld het voorkomen van het hamsteren van PBM / medische hulpmiddelen door consumenten/ bedrijven/overheden).
  • Dat er solidariteit is tussen de landen, tussen de bedrijfs- en de medische wereld zodat iedereen die een PBM nodig heeft, daar ook toegang tot krijgt. Dat niet alleen de werknemers van zorginstellingen, maar ook de werknemers van bedrijven toegang krijgen tot de persoonlijke beschermingsmiddelen die hen moeten beschermen tegen de risico’s voor hun gezondheid.

 

Met andere woorden doet Febelsafe een oproep naar de Europese overheden om dit protectionistisch gedrag te wijzigen.

Daarnaast vraagt Febelsafe met aandrang aan “alle betrokkenen”: pers, beleidsmensen, werkgevers en de consument om de impact van het COVID-19 -virus in zijn juiste perspectief te plaatsen en niet wild maatregelen te nemen die verregaande gevolgen voor het welzijn van iedere burger en de bijhorende economische welvaart kan hebben.

 


PDF ;  NL | FR  |  EN