Sustainability: bevraging

In het kader van duurzaam omspringen met goederen, milieu en mens, houdt Febelsafe een korte enquête bij bedrijven rond de doeltreffendheid van papieren instructies van de fabrikant (= gebruiksaanwijzingen) bij PBM die met het product moeten worden meegeleverd.

Vul deze enquête in en laat niet na deze te delen met uw relaties

 

As part of the sustainable handling of goods, the environment and people, Febelsafe conducts a short survey  (https://nl.surveymonkey.com/r/Febelsafe_sustainability_UI) among companies on the effectiveness of paper instructions from the manufacturer (= instructions for use) to PPE that must be supplied with the product.

Complete this survey and do not fail to share it with your relations