Events Calendar

Tweedaagse vorming - Train The Trainer ter preventie van musculoskeletale (spier- en skelet-)aandoeningen in de zorgsector / Formation de deux jours – Train The Trainer pour la prévention des troubles musculosquelettiques dans le secteur des soins
From Thursday 24 September 2020
To Friday 02 October 2020

De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg organiseert ook dit najaar een aantal sensibiliseringsacties kaderend in het thema rond ‘preventie van musculoskeletale aandoeningen (spier- en skeletletsels) op het werk’.

Tweedaagse vorming - Train The Trainer ter preventie van musculoskeletale (spier- en skelet-)aandoeningen in de zorgsector: https://www.evenementen.werk.belgie.be/nl/evenementen-FOD/tweedaagse-vorming-train-trainer-ter-preventie-van-musculoskeletale-spier-en-skelet

 

La Direction Générale Humanisation du Travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociales organise encore cet automne un certain nombre d’actions de sensibilisation dans le cadre du thème «  prévention des troubles musculosquelettiques (blessures muscles et squelettiques) au travail ».

Formation de deux jours – Train The Trainer pour la prévention des troubles musculosquelettiques dans le secteur des soins : https://evenements.emploi.belgique.be/fr/node/4542

Location Leuven
24/09/2020 + 2/10/2020