Events Calendar

Tweedaagse vorming - Train The Trainer ter preventie van musculoskeletale (spier- en skelet-)aandoeningen bij kantoorwerk / Formation de deux-jours – Train The Trainer pour la prévention des troubles musculosquelettiques lors de travail de bureau
From Thursday 08 October 2020
To Wednesday 21 October 2020

De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg organiseert ook dit najaar een aantal sensibiliseringsacties kaderend in het thema rond ‘preventie van musculoskeletale aandoeningen (spier- en skeletletsels) op het werk’.

Tweedaagse vorming - Train The Trainer ter preventie van musculoskeletale (spier- en skelet-)aandoeningen bij kantoorwerk: https://www.evenementen.werk.belgie.be/nl/evenementen-FOD/tweedaagse-vorming-train-trainer-ter-preventie-van-musculoskeletale-spier-en-0

 

La Direction Générale Humanisation du Travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociales organise encore cet automne un certain nombre d’actions de sensibilisation dans le cadre du thème «  prévention des troubles musculosquelettiques (blessures muscles et squelettiques) au travail ».

Formation de deux-jours – Train The Trainer pour la prévention des troubles musculosquelettiques lors de travail de bureau : https://evenements.emploi.belgique.be/fr/node/4543

Location Leuven
8/10/2020 + 21/10/2020