Events Calendar

Workshop: analyse van de risico’s op MSA bij zittende werkposten / Workshop: analyse des risques TMS sur les postes de travail assis
Wednesday 28 October 2020

De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg organiseert ook dit najaar een aantal sensibiliseringsacties kaderend in het thema rond ‘preventie van musculoskeletale aandoeningen (spier- en skeletletsels) op het werk’.

Workshop: analyse van de risico’s op MSA bij zittende werkposten: https://www.evenementen.werk.belgie.be/nl/evenementen-FOD/workshop-analyse-van-de-risicos-op-msa-bij-zittende-werkposten

 

La Direction Générale Humanisation du Travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociales organise encore cet automne un certain nombre d’actions de sensibilisation dans le cadre du thème «  prévention des troubles musculosquelettiques (blessures muscles et squelettiques) au travail ».

Workshop: analyse des risques TMS sur les postes de travail assis : https://evenements.emploi.belgique.be/fr/node/4553

Location Leuven