Events Calendar

Algemene Vergadering - digitaal - members only
Thursday 22 April 2021

Het bestuursorgaan heeft beslist om de Algemene vergadering in 2 fases door te laten gaan :

  • het statutaire gedeelte zal digitaal doorgaan op donderdag 22 april
    Gelieve deze datum vrij te houden in uw agenda. Dit jaar is een verkiezingsjaar. We willen dan ook nu al een oproep doen om massaal deel te nemen teneinde uw stem te kunnen doorgeven.
  • het netwerkevent met een gastspreker zal fysiek doorgaan in november.
Location online