Events Calendar

Jaarlijks congres “NAVORMING” - Malle
From Thursday 12 May 2022
To Friday 13 May 2022

Het Veiligheidsinstituut samen met het PCBA-Antwerpen organiseren op donderdag 12 en vrijdag 13 mei hét jaarlijks congres “NAVORMING” te Malle met als centrale slogan “Meesterschap in Welzijn”.

Het congres blijft om verschillende redenen uniek.  Eerst en vooral biedt het congres meer dan 60 sessies aan waaruit iedere preventieprofessional een persoonlijk leertraject moet stippelen.  Kennisoverdracht en ervaringsuitwisseling vormen daarbij het uitgangspunt.  Ook wordt er structureel tijd voorzien om te ont-moeten.  Bovendien focust de inhoud zich niet alleen op de taakinhoud van de interne en externe preventieadviseurs, maar is deze minstens even interessant voor andere actoren: werkgever en hiërarchische lijn, VC-TMB, HR-managers, …  Het ambitieuze programma vind je op www.navorming-pvi.be.

 

Primeur: het nieuwe boek Welzijn op het Werk (“een omvattende gids naar een DRBS voor iedereen die het welzijn van werknemers belangrijk vindt”) rolt begin juni 2022 van de drukpersen [klik hier voor info].