• All Safety


  Ferdy Naulaertsstraat 17 - B-2910 Essen
  T +32 492 86 77 29
  Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. | www.allsafety.com 
  Contact: Bennie Elst


   


  All Safety bvba is de Belgische vestiging van de All Safety groep te Nederland.
  Onze corebusiness (in België) bestaat uit verhuur, onderhoud en advies verlenen op vlak van veiligheidsapparatuur met het accent op ademluchtapparatuur en gasdetectie.

  All Safety bvba is het eerste verhuurbedrijf dat zich in België vestigt voor de verhuur van mobiele ademluchtunits (Life Support Units).

  Daarnaast managen wij on-site safety shops en bieden wij service en onderhoud op onze verhuurvloot.

  • Verhuur ademluchtunits, flessenwagens en flessenpakketten
  • Reinigingen en testen van ademluchttoestellen,
   maskers, slangen, ademautomaten,…
  • Verhuur van mobiele nooddouches
  • Verhuur van gasdetectie
  • Verhuur van valbeveiliging
  • On-site safety shops bij shutdowns

  Wij merken dat de persoonlijke aanpak en de manier waarop wij met
  onze klanten, leveranciers en partners samenwerken een sleutel van succes is.
  De bedrijfscultuur is : “kennis delen is kennis vermenigvuldigen”.


   

 • All Safety


  Ferdy Naulaertsstraat 17 - B-2910 Essen
  T +32 492 86 77 29
  Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. | www.allsafety.com 
  Contact: Bennie Elst


   

 • Federatie van de Belgische Textielverzorging


  Brusselsesteenweg 478 - B-1731 Zellik (Asse) 
  T +32 2 463 19 50 | F +32 2 463 17 61 
  Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.www.fbt-online.be
  Contact: Ann Vande Kerckhove  Als overkoepelende federatie van de textielverzorging groepeert de FBT alle ondernemingen actief in linnenverhuur, wasserij, droogkuis, matten, hygiëne, strijkdiensten en wassalons. Deze activiteiten situeren zich zowel in de B to C markt als in de B to B markt

  De kernopdracht van de FBT ligt in hoofdzaak in het behartigen en het beschermen van de gemeenschappelijke sectorale belangen van al haar aangesloten leden.

  De opdracht bestaat daarom specifiek uit :
  het pro-actief verdedigen, in elke taalrol, van de sociale, beroeps, economische, morele en milieubelangen van alle FBT-leden. En dit zowel regionaal, nationaal als internationaal. Het punctueel informeren aan alle betrokkenen. Het vertegenwoordigen van een maximaal aantal bedrijven uit de sector.

  De FBT wil dit realiseren door :
  de vertegenwoordiging open te stellen naar elk textielverzorgend bedrijf in de besturen en werkgroepen, zodat iedereen zich thuis kan voelen in zijn federatie te streven ; naar een optimale interne en externe communicatie ; aandacht te hebben voor een open en toegankelijke dialoog met ieder individueel lid, en dit in een sfeer van wederzijds vertrouwen, samenwerking en overleg ; te zorgen voor een open en opbouwende relatie met de verschillende overheden en instanties


   

 • Federatie van de Belgische Textielverzorging


  Brusselsesteenweg 478 - B-1731 Zellik (Asse) 
  T +32 2 463 19 50 | F +32 2 463 17 61 
  Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.www.fbt-online.be
  Contact: Ann Vande Kerckhove


   

  En tant que fédération de coordination du secteur de l’entretien du textile, la FBT rassemble toutes les entreprises actives dans la location de linge, la blanchisserie, le nettoyage à sec, les tapis, l’hygiène, les services de repassage et les laveries automatiques. Ces activités touchent aussi bien les entreprises que les consommateurs.

  La mission essentielle de la FBT consiste principalement à défendre et protéger les intérêts collectifs sectoriels de tous ses membres. Cette mission comprend donc spécifiquement :
  la défense proactive, dans chaque rôle linguistique, des intérêts sociaux, professionnels, économiques, moraux et écologiques de tous les membres de la FBT. Et cela aux niveaux régional, national et international. La fourniture d’informations ponctuelles à tous les intéressés. La représentation d’un nombre maximum d’entreprises du secteur.

  La FBT désire réaliser ces objectifs : en ouvrant la représentation à toutes les entreprises de l’entretien du textile au sein de ses conseils et groupes de travail pour que tout le monde se sente à l’aise au sein de sa fédération, en visant une communication interne et externe optimale ; en préconisant un dialogue ouvert et accessible avec chaque membre individuel ; et cela dans une atmosphère de confiance réciproque, de collaboration et de concertation ; en veillant à assurer des relations ouvertes et constructives avec les différents pouvoirs publics et les différentes instances.


   

 • Heyerick - Alles voor werf en werk


  Steenweg Deinze 193 - B-9810 Nazareth
  T +32 9 281 06 06
  Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. | www.heyerick.be
  Contact: Stijn Van de Wiele


   

  Heyerick, een groeiend familiebedrijf, richt zich tot de vakman met shop, service & specials:

  Ons aanbod, in de winkel te Nazareth en online, focust op kwalitatieve tools & beschermingsmiddelen:

  • Workwear: high end werkkledij & veiligheidsschoenen
  • Safety@Height: ladders, steigers & valbeveiliging ifv. veilig werken op hoogte
  • Tools: hand, elektrisch & accugereedschappen

  Binnen deze afdelingen streven we ernaar koploper te zijn, gefocust op een ruim, kwalitatief aanbod, alsook het uitbouwen & delen van kennister zake.  

  Service staat steeds voorop,  wij willen u als klant ontzorgen & informeren: leveringen, passessies, personalisatie kledij, keuringen, herstellingen, demo’s op de werf, opleidingen…

  Het assortiment van de Heyerick shop vullen we aan met onze specials afdeling. Volgens de noden van de klant zorgen wij voor ontwerp, productie & plaatsing van aluminium maatwerk: ladders, trappen, loopbruggen & werkplatformen, conform de wetgeving. Wij begeleiden uw project van A tot Z, zo maken wij uw studentenwoning, bouwplaats, werkpost, productieruimte… veilig en toegankelijk. Naast constructies zorgen wij tevens voor plaatsing van permanente valbeveiligingssystemen: dakrandbeveiliging, ankerpunten en levenslijnsystemen.

  In een notendop, onze missie is de vakman toelaten om veilig & comfortabel te werken in elke situatie! 


   

   

   

 • Heyerick - Alles voor werf en werk


  Steenweg Deinze 193 - B-9810 Nazareth
  T +32 9 281 06 06
  Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. | www.heyerick.be
  Contact: Stijn Van de Wiele


   

  Heyerick, une entreprise familiale en pleine croissance, se concentre sur le professionnel avec magasin, service et spéciaux.:

  Notre offre, dans le magasin de Nazareth et en ligne, se concentre sur les outils de qualité et les équipements de protection :

  • Workwear : vêtements de travail haut de gamme et chaussures de sécurité
  • Safety@Height : échelles, échafaudages et protection contre les chutes en cas de travail en hauteur en toute sécurité
  • Tools : outils à main, machines électriques ou sans fil

  Au sein de ces services, nous nous efforçons d'être un leader, axé sur une large gamme de produits de haute qualité, ainsi que sur le développement et le partage des connaissances dans ce domaine. 

  Le service est toujours primordial, nous voulons vous soulager et vous informer en tant que client : livraisons, séances d'essayage, personnalisation des vêtements, inspections, réparations, démonstrations sur site, formation....

  L'assortiment du magasin Heyerick est complété par notre département spécialités. Selon les besoins du client, nous prenons soin de la conception, de la production et de l'installation d'aluminium sur mesure : échelles, escaliers, passerelles et plates-formes de travail, conformément à la législation. Nous guidons votre projet de A à Z, en rendant votre maison d'étudiant, votre chantier, votre poste de travail, votre espace de production... sûr et accessible. En plus des constructions, nous installons également des systèmes de protection antichute permanents : protection d'avant-toit, points d'ancrage et systèmes de ligne de vie.

  Bref, notre mission est de permettre au professionnel de travailler en toute sécurité et confortablement dans n'importe quelle situation !   

 • Qui fait quoi?

  Vous recherchez un prestataire de services professionnel ou un fournisseur de produit pour vous protéger contre... ? Les membres de Febelsafe peuvent vous aider !

 • Total Safety


  Meerkensstraat 61 - B-3650 Dilsen-Stokkem
  T: +32 89 300 100 | F: +32 89 300 909
  Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. | www.totalsafety.com
  Contact: Sabine Brandt


   

  Safety. Everywhere.

  Total Safety offre un assortiment complet de services sécurité dans les secteurs suivants:

  SECURITE INDUSTRIELLE | RAFFINAGE & PETROCHIMIE | SECTEUR DU GAZ ET DE L’EAU | INDUSTRIE OFFSHORE | PRODUCTION D’ENERGIE | SECTEUR PUBLIQUE | SECTEUR MARITIME | PHARMACIE | ALIMENTAIRE | CONSTRUCTION | LOGISTIQUE.

  Total Safety supporte ses clients aussi bien pendant les travaux d’entretien quotidiens que dans le cadre de projets, arrêts, shut-downs et turnarounds.

  Chez Total Safety nous mettons à disposition des solutions de qualité qui en même temps permettent de contrôler les coûts opérationnels et garantissent un environnement de travail sûre pour tous les travailleurs.

  1. Equipment Rental & Sales: location, vente et gestion sur site de matériel sécurité
  2. Equipment Service: entretien multi-marque du matériel sécurité
  3. Technologies: mise à disposition de technologies de sécurité afin d’augmenter la sécurité et d’optimaliser les coûts opérationnels
  4. Specialized Safety Personnel: mise à disposition de personnel sécurité qualifié

   

 • Wie doet wat?

  Bent u op zoek naar een professionele dienstverlener of een aanbieder van een product om u te beschermen tegen of bij...., dan kunnen de Febelsafe-leden u helpen.