Normen in kader van COVID-19 gratis beschikbaar

In reactie op de uitbraak van het coronavirus zijn CEN en CENELEC overeengekomen, in samenwerking met al hun leden en op dringend verzoek van de Europese Commissie, een reeks Europese normen gratis vrij te geven voor medische hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen die worden gebruikt in het kader van de COVID-19 pandemie. Belgische organisaties kunnen dit bekomen via het NBN
 
 
ASTM heeft ook in het kader van de COVID-19 pandemie een reeks normen gratis ter beschikking gesteld. zie https://www.astm.org/COVID-19/
 
Op 17/06/2020 publiceerde CEN een Europese specificatie: CWA 17553: 2020 ‘Communautaire maskers - Gids voor minimumvereisten, test- en gebruiksmethoden’. Dit document is gratis te downloaden van de CEN-webpagina. Bijlage C van deze CWA bevat een lijst met nationale specificaties die beschikbaar waren op de datum van publicatie van de CWA, inclusief internetlinks waar deze documenten te verkrijgen zijn.