Reactie Febelsafe op uitspraken professor Van Ranst i.v.m. mondmaskers

 

 

 

 

 

 

Geachte professor Dr. Van Ranst,

 

Wij betreuren dat wij in de pers moeten lezen/horen dat u, als expert de volgende uitspraken doet :

  • Medische mondmaskers zijn beter dan stoffen mondmaskers.
  • Er zijn maar weinig mensen die de chirurgische maskers bijhouden tot de volgende dag.
  • Wanneer je ze (=medische mondmaskers) te lang gebruikt,  de elastiekjes toch loskomen en je het mondmasker dan moet weggooien.

 

Als antwoord op de expliciete vraag, komende vanuit de EU Commissie om verspreiding van het virus in te perken (inclusief oog hebben voor het milieu = beperken van de afvalberg) wordt door middel van samenwerking met experten uit verschillende disciplines ( Medical Device, Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM), labo’s, notified bodies, overheden, mondmaskerfabrikanten, stoffenfabrikanten, confectioneurs, enz..) zowel op nationaal als op Europees niveau gewerkt om technische criteria/specificaties vast te leggen voor kwaliteitsvolle (her-)bruikbare mondmaskers voor de bevolking in het teken van COVID. 

 

In België is er een aanbod van diverse stoffen mondmaskers die voldoen en zelfs beter presteren dan niet-gecertificeerde wegwerpmondmaskers…  …. denk maar aan de criteria beschreven in het  NBN DTD 065-001 (https://www.nbn.be/files/NBN_DTD_S_65-001_2020_nl_versie_1_2.pdfof ) of de veel strengere voorwaarden vereist om het Belgian Quality Masks-keurmerk (www.belgianqualitymasks.be) te mogen dragen.  Sommige van deze mondmaskers overtreffen zelfs de vereisten van een medisch mondmasker.

  

Elk mondmasker, ongeacht het type, is  gevoelig voor contaminatie, daarom moeten de instructies van de fabrikant gevolgd worden, o.a.  ‘correct onderhouden’ en/of ‘ tijdig vervangen’.

 

Om broeihaarden van biologische agentia en andere contaminaties te beperken is er een levensduur bepaald en gecertificeerd. Dit is van toepassing op alle gecertificeerde mondmaskers (Medische mondmaskers, PBM-mondmaskers en stoffen mondmaskers die aan normen of andere vereisten beantwoorden).

  • De ‘single use’ versies  dienen weggeworpen te worden, meestal  na 4 uur permanent gebruik, maar ook telkens na het afzetten van het masker. Wanneer de elastieken van deze mondmaskers het laten afweten, dan is de levensduur al zeer geruime tijd overschreden.
  • De herbruikbare/re-use moeten daarentegen correct onderhouden worden.

 

In tegenstelling tot uw vaststelling zet de modale burger de wegwerpmaskers wel degelijk meerdere keren terug op en volgen ze, net zoals voor de stoffen mondmaskers, niet nauwgezet de instructies van de fabrikant:

  • De maskers (zowel wegwerp als stoffen) worden onder de kin geschoven, opgeborgen in een zak, een handtas, ze worden op een tafel, op de kast, op het dashboard van de wagen gelegd, ze hangen aan de spiegel in de wagen. Beiden staan bloot aan dezelfde type contaminaties.
  • Ook andere instructies zoals bv het aandrukken van neusbruggen worden niet altijd nageleefd omdat hierdoor een gevoel van verminderde ademlucht ontstaat (alhoewel dat net het nauw aansluiten van het mondmasker aan het gelaat de goede werking van het mondmasker positief beïnvloedt).

   

Wij volgen uw redenering dat er vele stoffen mondmaskers op de markt aanwezig zijn, die niet gecertificeerd zijn of geen keurmerk dragen (vereisten vastgelegd in een nationaal technisch dossier, CWA  of ander vastgelegd criteria), maar er zijn ook veel wegwerpmaskers op de markt, die lijken op een medisch mondmasker, maar die helemaal niet voldoen aan de vereisten van de Medische hulpmiddelen richtlijn/verordening, laat staan aan de  PBM-verordening.

 

Daarom vragen wij u met aandrang om in uitspraken een duidelijk onderscheid te maken tussen kwaliteitsvolle stoffen- en/of wegwerpmaskers en de niet gecertificeerde en dat inclusief het correcte gebruik/onderhoud /weggooien van de beide versies.

 

Wij zijn steeds bereid u hierover meer toelichting te geven.