Medische mondmaskers zijn geen community maskers

Hierbij vindt u een verklaring van FOD Economie :

Medische mondmaskers vallen onder de richtlijn van medische hulpmiddelen en vereisen een CE-markering. Dit is alvast verboden voor community maskers of mondmaskers bestemd voor het grote publiek (misleiding van de gebruiker/consument: dit is een overtreding van boek VI van het Wetboek van Economisch Recht). Zoals ook te lezen op onze webpagina’s rond deze maskers: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/mondmaskers/conformiteit-voor-mondmaskers/coronavirus-technische-eisen


En de FAQ: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/mondmaskers-en-filters/conformiteit-voor-mondmaskers/technische-eisen-voor/coronavirus-faqs-over

In het technische document NBN/DTD S 65-001:2020 staat bovendien het volgende:

Als er geen referentie is naar dit technische document is het in principe niet vereist om bovenstaande instructie letterlijk op te nemen, maar de consument mag niet verward of misleid worden door het uiterlijk.

Dus een waarschuwing moet er wel zijn (zie ook hieronder, uittreksel uit de FAQ).