Economisch

Febelsafe informeert over innovatieprojecten, productontwikkelingen, nieuwe materialen, trends, … Leden worden op de hoogte gebracht van interessante evenementen (beurzen, seminaries, …). Door de bevoorrechte contacten met overheden, politieke instanties, onderzoeksinstellingen verzamelt en vertaalt Febelsafe informatie voor en door haar leden.

Op regelmatige tijdstippen worden vergaderingen, workshops, netwerkactiviteiten georganiseerd waar onze leden genieten van een extra ledenvoordeel. Uit deze workshops ontstaan soms nauwere samenwerkingen met andere federaties. Dergelijke workshops resulteren vaak in vergaderingen waarop zowel Febelsafe-leden, stakeholders (preventie-adviseurs, aankopers, onderzoekscentra,...) als overheid worden uitgenodigd.

Er worden raamakkoorden gesloten met externe partners teneinde de leden ook op deze manier hun lidgeld terug te laten winnen.

Febelsafe verricht het nodig lobbywerk ter bevordering van veiligheid en welzijn.