Febelsafe heeft volgende prioritaire doelstellingen:

Een toonaangevende rol vervullen door kennis en informatie op gebied van veiligheid en welzijn over te dragen naar alle betrokkenen.

Het stimuleren van de bewustwording en de noodzaak om het welzijn te bevorderen, zowel op het werk als in de vrije tijd.

Het bijdragen tot en opvolgen van de regelgeving op gebied van veiligheid en welzijn en het waken over de correcte toepassing hiervan.

Het bevorderen van de vakdeskundigheid in de sector.

Het forum zijn tussen de gebruiker, de bedrijfswereld, de nationale overheden en ESF (European Safety Federation).