Overheid

 

Diverse overheidsinstanties hebben invloed op de veiligheids- en welzijnsmarkt.

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg staat in voor de bescherming alsook de bevordering van de veiligheid en het welzijn op het werk. Ze werkt mee aan de nationale en internationale sociale wetgeving. De arbeidsinspectie is hiervan een onderdeel.

De Federale Overheidsdienst Economie staat in voor een correcte goederen-dienstenmarkt en het bevorderen van het concurrentievermogen. De marktcontroledienst is hiervan een onderdeel.

De Federale Overheidsdienst Financiën houdt zich bezig met de belastingen en de staatskas. Daaronder vallen ook de douanediensten.