Veiligheid en welzijn op TV

Klik op de foto om de uitzending te bekijken 

Gerealiseerd dankzij Febelsafe en de Febelsafe-leden.

 

Z Veiligheid en Welzijn 01       De Belgische textielsector heeft moeilijke tijden gekend. Maar toch zijn er nog steeds Belgische textielproducenten die zelfs internationaal weten te scoren. Alsico uit Ronse, onderdeel van een internationale familiale groep, is er één van. Het heeft zich toegelegd op de productie van bedrijfsspecifieke werkkledij.

 Z-Veiligheid en welzijn 02

 

     In productiebedrijven is het voorkomen van arbeidsongevallen een belangrijk aandachtspunt. Bij de zuivelcoöperatie Friesland-Campina wordt daar een geïntegreerd beleid rond gevoerd. Dat lock-out/tag-out principe is een eenvoudig maar zeer efficiënt beveiligingssysteem. De Amerikaanse multinational Brady is gespecialiseerd in identificatielabels en veiligheidssystemen, en verdeelt al lang lock-out/tag-out.

Z-veiligheid en Welzijn 03

 

    Investeren in preventie van arbeidsongevallen en persoonlijke beschermingsmiddelen is een noodzaak. In grotere ondernemingen kan het prijskaartje daarvan fors oplopen. 

 

 Z-Veiligheid en Welzijn 04

 

     Veiligheid is primordiaal in risico-gevoelige industrieën en Seveso-bedrijven. Om bij een incident snel te kunnen ingrijpen, vormt een rescue-team de ideale aanvulling op de hulpdiensten en de bedrijfsbrandweer. 

 

Z Veilgheid en Welzijn 05      Hoe zorg je er als bedrijf voor dat je medewerkers zich goed beschermen tegen risico's? Het is een vraag die zich in vele industrieën stelt. Bij Marlux, een bedrijf dat terrastegels en klinkers produceert, werd de verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen geautomatiseerd, om de veiligheid te verhogen.  
Z Veiligheid en Welzijn 06       Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is cruciaal in vele bedrijven. De luchthaven van Zaventem is bijvoorbeeld een omgeving waar het voor elke medewerker van belang is. Net daarom voert Brussels Airport Company heel wat acties om het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen te allen tijde te promoten.

  

 Z Veiligheid en Welzijn 07

 

    

In de distributiesector moet een geïntegreerd beleid ervoor zorgen dat niet alleen de veiligheid van de medewerkers, maar ook die van de klanten gegarandeerd is. Bij Delhaize wordt het preventiebeleid dag na dag opgevolgd door de interne preventiedienst. Op die manier wordt het beleid rond veiligheid en preventie steeds actueel gehouden en geregeld nog verbeterd. 

 

Z Veiligheid en Welzijn 08       Veiligheid op het werk wordt steeds belangrijker in de industrie. Bij koperproducent Aurubis in Olen is de voorbije jaren sterk geïnvesteerd om, nog meer dan vroeger, ongevallen te voorkomen. Naast de technische veiligheid gaat er nu ook veel meer aandacht naar de veiligheidscultuur in het bedrijf. Om het veiligheidsgedrag aan te scherpen en een veiligheidscultuur te creëren, deed Aurubis een beroep op de experts van Samurai at Work.