Structuur

Febelsafe-leden

De Febelsafe-leden zijn bedrijven/organisaties, die elk één of meerdere vertegenwoordigers afvaardigen op Febelsafe-activiteiten: vergaderingen, workshops, netwerkmomenten, seminaries, ...

Febelsafe-leden ondertekenen een charter en een intern reglement en ontvangen na betaling van hun lidgeld een Febelsafe-certificaat


Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering wordt jaarlijks samengeroepen. Deze vergadering neemt normaal gezien plaats de 3e donderdag van de maand april, tenzij Paasmaandag in die week valt.
De stemgerechtigde deelnemers aan de Algemene Vergadering [afgevaardigden van de leden met stemrecht] kiezen het bestuursorgaan [max. 10]. De bestuursleden worden verkozen voor een mandaat van 4 jaar.


Bestuursorgaan


Het bestuursorgaan stelt de voorzitter, voorzitter-elect en penningmeester aan. Deze aanstelling kan om de 2 jaar herzien worden.

 


Dagelijks beheer

Het bestuursorgaan stuurt de Secretaris Generaal aan die het dagelijks beheer en de leiding van het secretariaat voor zijn rekening neemt.