Geharmoniseerde normen

Producten die voldoen aan de geharmoniseerde normen worden verondersteld te voldoen aan de overeenkomstige essentiële eisen (vermoeden van overeenstemmingen: CE-markering) van de respectievelijke Europese Richtlijnen en/of verordeningen. De lidstaten dienen het vrije verkeer in Europa van dergelijke producten te accepteren.

Het gebruik van geharmoniseerde normen blijft vrijwillig. Fabrikanten kunnen ook producten op de markt brengen die niet aan normen voldoen, op voorwaarde dat de aangeboden producten voldoen aan de essentiële eisen.