Is het signaleren van incidenten in functie van de levensduur van een PBM belangrijk?

Ja

Lees meer...

Mag ik mijn beschermende kledij meenemen naar huis om te wassen of om thuis een klusje uit te voeren ?

Nee

Lees meer...

Mag ik de bestaande binnenzolen uit mijn veiligheidsschoenen vervangen door mijn eigen binnenzolen ?

Nee

Lees meer...

Het risico lawaai kan blijvende schade veroorzaken. Dit is een hoog risico (cat III). Mogen de werknemers na 21/04/2019 nog steeds de gehoorbescherming, gecertificeerd Cat II onder de Richtlijn 89/686 EEG gebruiken ?

Ja

Lees meer...

 

Alle valbeschermingsmiddelen (harnassen, tijdelijke en permanente ankerpunten) moeten minimum jaarlijks gekeurd worden door een externe dienst technische controle (EDTC). Klopt dit ?

Nee

Lees meer...

Kan de uiterste levensduur van een helm rechtstreeks op de helm afgelezen worden ?

Ja

Lees meer...

De fluorescerende kleur helpt de zichtbaarheid tijdens de dag. De grijze retro-reflecterende banden maken mij zichtbaar tijdens de nacht in alle omstandigheden (zowel met of zonder licht). Klopt dit?

Nee

Lees meer...

Mag de eerste in dienst name van een PBM valbeveiliging enkel gebeuren door een externe dienst technische controle (EDTC)?

Nee

Lees meer...

De voor 21/04/2019 in de handel gebrachte PBM’s, gecertificeerd onder de PBM-Richtlijn 89/686, mogen verder worden verkocht zolang de levensduur van het PBM niet overschreden is of er geen veiligheidsprobleem is. Klopt dit?

Ja

Lees meer...

Wanneer dit pictogram voorkomt, mag je enkel deze ruimte betreden nadat je correct je ademhalingsbescherming aan hebt. Klopt dit?

Ja

Lees meer...

pictogram info

Voor Wallonië: de instructies van de fabrikant moeten steeds aanwezig zijn in de Franse taal. Nederlands is niet verplicht. Klopt dit?

Ja

Lees meer...

Amerikaanse Vlag

Een Amerikaanse website biedt een PBM aan voor verzending naar België. Moet dit PBM voldoen aan de Europese wetgeving?

Ja

Lees meer...

Picto mechanical risk

Dit pictogram komt voor op handschoenen. Betekent dit dat deze handschoenen u beschermen wanneer u toevallig met een hamer op uw hand slaat?

Nee

Lees meer...

Mag ik zelf rechtstreeks mijn naam / mijn logo op een PBM aanbrengen – of -  ik mag dit ook laten aanbrengen door een derde partij. Mag het logo of mijn naam mag door gelijk wie aangebracht worden?

Nee

Lees meer...

Moet een PBM (in zijn kleinst verkochte verpakking) steeds minimum vergezeld zijn van een instructie van de fabrikant en van een certificaat van EU-typeonderzoek?

Nee

Lees meer...