Q001

Moet een PBM (in zijn kleinst verkochte verpakking) steeds minimum vergezeld zijn van een instructie van de fabrikant en van een certificaat van EU-typeonderzoek?

Nee

Een PBM, volgens de PBM-productwetgeving, moet minimum vergezeld zijn van de instructie van de fabrikant en van een EU-conformiteitsverklaring. Voor de EU-conformiteitsverklaring volstaat een link waar het volledige document terug te vinden is.

De fabrikant is niet verplicht het certificaat van EU-typeonderzoek ter beschikking te stellen van zijn klanten. De conformiteitsverklaring is voldoende, want die biedt de gebruiker zekerheid dat het PBM dat hij in het bezit heeft, identiek geproduceerd werd als technisch dossier dat voorwerp uitmaakte voor het certificatieproces.