Q002

Mag ik zelf rechtstreeks mijn naam / mijn logo op een PBM aanbrengen – of -  ik mag dit ook laten aanbrengen door een derde partij. Mag het logo of mijn naam mag door gelijk wie aangebracht worden?

Nee

Het aanbrengen van een logo of naam kan een wijziging van het PBM met zich meebrengen.  Dit mag dus niet zomaar door gelijk wie aangebracht worden.

De fabrikant van het PBM kan het aanbrengen van wijzigingen door derden voorzien in zijn technisch dossier. Hij vermeldt aan welke criteria een bevoegd persoon moet voldoen en/of aan welke criteria moet voldaan worden om de bescherming van het PBM te waarborgen bij wijziging. Deze worden in de instructies van de fabrikant vermeld.

Bij het niet naleven van deze instructies, dus bij afwijking hiervan, maakt men een wijziging aan het PBM en vervalt de conformiteit dus. De persoon die het PBM wijzigt of de opdrachtgever hiertoe wordt dan beschouwd als fabrikant van het PBM. Deze persoon draagt dan ook alle verantwoordelijkheden van een fabrikant.