Q008

De voor 21/04/2019 in de handel gebrachte PBM’s, gecertificeerd onder de PBM-Richtlijn 89/686, mogen verder worden verkocht zolang de levensduur van het PBM niet overschreden is of er geen veiligheidsprobleem is. Klopt dit?

Ja

De levensduur wordt, indien van toepassing, vermeld op het PBM of bijhorende instructies van de fabrikant.
De website van de EU Commissie maakt melding wanneer een veiligheidsprobleem zich voortdoet.