Q012

 

Alle valbeschermingsmiddelen (harnassen, tijdelijke en permanente ankerpunten) moeten minimum jaarlijks gekeurd worden door een externe dienst technische controle (EDTC). Klopt dit ?

Nee

In België is het volgens de welzijnswet ( -> CODEX) verplicht om valbescherming jaarlijks te laten keuren door een EDTC. Dit slaat echter niet op alle valbescherming.

Permanente bevestigingspunten moeten op wettelijke basis enkel na een val gekeurd worden door een EDTC. Dus hier geldt de jaarlijkse keuringsplicht niet.