Q013

Het risico lawaai kan blijvende schade veroorzaken. Dit is een hoog risico (cat III). Mogen de werknemers na 21/04/2019 nog steeds de gehoorbescherming, gecertificeerd Cat II onder de Richtlijn 89/686 EEG gebruiken ?

Ja

Gehoorbescherming die voor 21/04/2019 in de handel is gebracht (dus voor de 1e maal op de Europese markt is aangeboden), mag verder gebruikt worden, niettegenstaande dat gehoorbescherming van een risico II naar een risico III is overgegaan.  De essentiële gezondheids- en veiligheidseisen voor deze PBM’s zijn ongewijzigd gebleven. De PBM was veilig wanneer het in de handel is gebracht en het is niet omdat er voor de fabrikant een jaarlijkse productiecontrole bij komt, dat de gehoorbescherming onveilig is geworden.