Rapex disclaimer

Deze informatie is afkomstig uit de weekoverzichten van het systeem voor snelle waarschuwingen, die in het Engels en kosteloos te raadplegen zijn op ec.europa.eu/consumers/rapid-alert-system, © Europese Unie, 2005-2018

Source: Weekly overview reports" (rapports hebdomadaires) des notifications du système d'alerte rapide, publiées gratuitement en anglais à l'adresse suivante: ec.europa.eu/consumers/rapid-alert-system, © Union européenne, 2005 – 2018

Weekly overview reports of Rapid Alert System notifications, published free of charge in English on ec.europa.eu/consumers/rapid-alert-system, © European Union, 2005 – 2018