Europese Richtlijnen en Verordeningen

De wetgeving qua productontwikkeling en vermarkten van Persoonlijke Beschermingsmiddelen is vrij goed afgebakend door de Europese Richtlijn 89/686/EEG (Persoonlijke beschermingsmiddelen).
Deze richtlijn werd omgezet in de PBM Verordening 2016/425.  Deze Verordening werd gepubliceerd op 31/03/2016 wordt van toepassing op 21/04/2018

Naast deze productrichtlijn zijn er nog diverse Europese richtlijnen en verordeningen van toepassing om de veiligheid en het welzijn van personen te waarborgen.