Fit2Fit-kwalificatie nu ook in België en Luxemburg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fit2Fit-kwalificatie: onze missie

Het verbeteren van de gezondheid van de ademhalingswegen van diegenen die nauwsluitende ademhalingsbeschermingsmiddelen dragen door middel van gezichtsgeschiktheidstesten door een 'Fit2Fit-gecertificeerd' fittester.

Waarom?

Uit onderzoek blijkt dat een aanzienlijk deel van de gebruikte ademhalingsbescherming, de gebruiker niet de verwachte bescherming biedt,  omdat ze niet passen ! Meer vernemen (EN) 


Meerwaarde voor de werkgevers 

Voldoe aan uw verplichting van de werkgever*: 

Codex over het welzijn op het werk Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting Titel 2.– Persoonlijke beschermingsmiddelen

Afdeling 3.- Risicoanalyse

Art. IX.2-5.- De werkgever bepaalt de omstandigheden waaronder een PBM gebruikt moet worden, inzonderheid wat betreft de duur van het dragen. Deze omstandigheden worden bepaald in functie van de ernst van het risico, de frequentie van de blootstelling aan het risico en de kenmerken van de werkpost van iedere werknemer afzonderlijk, alsmede van de doeltreffendheid van het PBM.

Afdeling 7.- Gebruik van PBM

Telkens een PBM ter beschikking wordt gesteld, waakt de werkgever erover dat de werknemers dit PBM daadwerkelijk en juist gebruiken, inzonderheid rekening houdend met de instructies bedoeld in artikel IX.2-23. De werkgever waakt erover dat tijdens alle fasen van het gebruik van het PBM de juiste procedure wordt gebruikt om de blootstelling aan de risico’s zo veel mogelijk te vermijden.

Laat u bijstaan door een competente fittester, een Fit2Fit-gecertificeerd fittester.

meer info op: https://www.fit2fit.org/ - binnenkort ook op www.fit2fit.be 


Waarom deelnemen als fittester?

 • Erkenning van uw competenties
 • Info uit de eerste hand rond ademhalingsbescherming (product en normeringen) en fittest-apparatuur
 • Uitbreiding van uw netwerk  

Quote (vertaald uit EN)

"Bij het opstellen van het 'Fit2Fit RPE-accreditatieschema' voor fittesters hebben BSIF en andere belanghebbenden uit de sector nauw samengewerkt met de experts van Health and Safety Executive (HSE). Het volgen van deze regeling is niet verplicht en werkgevers zijn vrij om andere maatregelen te nemen om aan de wet te voldoen. Maar als je dit schema volgt, doe je genoeg om goede praktijken aan te tonen.” "


Planning certificatie Fit2Fit-sessie: "kwantitatieve fit (deeltjesteller)-testen" 2023 

 • Vraag de data aan via Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.


Gecertificeerde fittesters

Planning certificatie Fit2Fit-sessie: "kwalitatieve testen"  

 • Geef alvast uw interesse door, dan wordt u als eerste ingelicht over de exacte data.

Tarief 2022

 • Quantitative: 700€
 • Qualitative: 700€
 • Re-sit quantitative: 600€
 • Re-sit qualitatitive: 600€
 • Combi: 1100€
 • Re-sit Combi: 950€
 • Re-sit multiple choice: 250€

 

Inschrijven en meer informatie via Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. - schrijf u snel in, de plaatsen zijn beperkt (max. 5/dag).


Externe links:

Sluipmoordenaars