Procedure

Kandidaat leden leggen hun kandidatuur neer bij het Febelsafe secretariaat, die de bestuursleden hiervan informeert. De bestuursleden hebben 10 werkdagen de tijd om hun bezwaren over te maken.

Bij gebrek aan bezwaren wordt het kandidaat lid door het secretariaat geïnformeerd dat het lidmaatschap aanvaard wordt en worden alle administratieve zaken opgestart.

Bij bezwaar wordt het kandidaat lid geïnformeerd dat er meer informatie gewenst wordt.  Het kandidaat lid wordt uitgenodigd op de eerstvolgende Raad van Bestuur om zijn kandidatuur te verdedigen. Daarna gaat de Raad van bestuur over tot stemming. Hier geldt een democratische meerderheid.