Procedure

Kandidaat-leden leggen hun kandidatuur neer bij het Febelsafe-secretariaat, die de bestuursleden hiervan informeert. De bestuursleden hebben 10 werkdagen de tijd om hun bezwaren over te maken.

Bij gebrek aan bezwaren wordt het kandidaat-lid door het secretariaat geïnformeerd dat het lidmaatschap aanvaard wordt en worden alle administratieve zaken opgestart.

Bij bezwaar wordt het kandidaat-lid geïnformeerd dat er meer informatie gewenst wordt.  Het kandidaat-lid wordt uitgenodigd op de eerstvolgende vergadering van het bestuursorgaan om zijn kandidatuur te verdedigen. Daarna gaat het bestuursorgaan over tot stemming. Hier geldt een democratische meerderheid.